VZP ve vlastní budově MONITOR 

monitor@monitor.bk.cz

Když jsem v roce 1992 prohlásil, že firma Magnum stavbu obchodního domu v Blansku nikdy nedokončí, odpověděl mi tehdejší starosta, že se tam za osm měsíců sejdeme s nákupní taškou. Když jsem mu po čtyřech letech tato slova připomněl, smutně sklopil zrak (v té době se s touto provinilou reakcí ještě bylo možné setkat). Pak se dlouho nic nedělo, až se konečné přihlásil zájemce o rozestavěnou budovu. Byla jím Všeobecná zdravotní pojišťovna. I když to bylo v době, kdy generální ředitel VZP p. Němec veřejně prohlašoval, že pojišťovna žádné paláce nestaví, byl jsem rád, že si v případě Blanska trošku zalhal. Rozestavěná a opuštěná budova totiž nebyla právě chloubou centra města. A tak se 30. srpna 1999 stal malý zázrak. Po sedmi letech se konečně otevřely automatické vstupní dveře dokončené budovy, vstoupil jsem do výtahu, který mně dopravil do druhého poschodí, kde mně poskytl první rozhovor čerstvě zabydlený ředitel okresní VZP MUDr. Lubomír Kosek. 

Pane řediteli, co vedlo VZP k tomu, aby zakoupila pro jiný účel rozestavěnou budovu ? Především to, že se nám nepodařilo v restituci získat bývalé prostory Nemocenské pokladny a byli jsme odkázáni na podnájem v budově Okresního soudu. I když nájemné bylo přiměřené, považovali jsme výhledově za ekonomičtější a pro pojištěnce výhodnější získat vlastní budovu. Vedení náš návrh na zakoupení a dokončení budovy podpořilo a tak jsme konečně ve svém. 
Jak bude budova využita? - Naše okresní pobočka má 45 zaměstnanců, kteří získali důstojná pracoviště pro jednání s pojištěnci a solidní zázemí pro archiv a zabezpečení provozu. Pokud se týče přízemních prostor, jsou určeny ke zřízení prodejny, na jejíž pronájem bude vypsáno výběrové řízení. Naší podmínkou však je, aby tyto prostory byly využity pro zdravotnické služby a sortiment. 
Dovolte mi jednu kacířskou otázku. Je známo, že VZP nehradí zdravotnickým zařízením provedené úkony v zákonné Lhůtě a přesto investuje do stavby. Není v tom rozpor? Na první pohled by se zdálo, že ano. Ale jako všude jinde, i my se řídíme rozpočtem. Ten náš schvaluje Poslanecká sněmovna České republiky. Naše budova byla financována z fondu plánovaných investic, takže neovlivňuje úhradu našich závazků vůči zdravotnictví. Je pravdou, že neplatíme, i když o to usilujeme, v termínech, které jsou stanoveny. Příčinou je platební nekázeň plátců pojistného. Pokud by plnili svoje povinnosti jak mají, byli bychom bez problémů a mohli bychom ještě navíc naše služby pojištěncům zvýhodnit. 
Souhlasím s Vámi, ale přesto se domnívám, že by pojišťovna měla mít vytvořeny pro tyto případy rezervní fondy a razantně vymáhat dluhy od neplatičů. Mohu potvrdit, že se o to snažíme. I pokud se vymáhání pohledávek týče, řešíme je v případě nedobytnosti i soudní cestou a to bez rozdílu o koho se jedná a v jakém je postavení. 
První setkání v nové budově, které se ještě nedávno přezdívalo podle vzhledu jak po náletu "Hirošima", skončilo příslibem, že tímto rozhovorem v právě otevřené budově byla zahájena i nová spolupráce se sdělovacími prostředky. Byl jsem potěšen, protože do těchto dnů získat z VZP informace (však to víte , pane řediteli), to byla pěkná fuška. 
Na další rozhovor se těší Jiří Šrámek Monitor 3.9.1999

zpět