Za odborníky opět rozhodují politikové MONITOR 3.9.1999

monitor@monitor.bk.cz

Po zveřejnění mého článku závist vládne městu?" který se týkal rozhodnutí městské rady o opětovném zestátňování nedávno privatizované lékárny v pronajatých prostorách blanenské nemocnice, byla starostkou Blanska V. Vachovou svolána na pátek 27. srpna mimořádná tisková konference. 

V úvodním slovu starostka připomněla, že Nemocnice Blansko je příspěvkovou organizací města Blansko, jejíž majetek je vlastnictvím státu. Město má na tento majetek uzavřenou smlouvu o výpůjčce s právem pronajímat její nebytové prostory. Městská rada je v pozici dozorčí rady. Dosavadní iniciativu města o získání nemocnice do svého vlastnictví hodnotila, na rozdíl od sousedních Boskovic, jako nedostatečnou od samého počátku. Od roku 1992, kdy byl městem na získání nemocnice podán privatizační projekt, se prakticky nic nedořešilo, takže v roce 1999 byla Nemocnice Blansko nařízením vlády zařazena do systému státních nemocnic. Přesto hodlá město o převod nemocnice do svého vlastnictví usilovat. I to je jedním z důvodů, proč chce rada posilovat ekonomiku nemocnice odprivatizováním nemocniční lékárny a propojením se na brněnské nemocnice. Na můj dotaz, zda by se neměla naopak prohlubovat spolupráce blanenské s boskovickou nemocnicí, jelikož se různým složením primariátů neodmyslitelné doplňují, starostka odpověděla: "Já se na to dívám tak, že z okresu Blansko budou dva malé okresy a já bych řekla, že blanenská nemocnice by spíš měla směřovat na spolupráci s Brnem." Na můj názor, že 
v systému tržního hospodářství hrozí, že zájmem brněnských nemocnic bude Nemocnici Blansko zlikvidovat a převzít její klientelu, než s ní spolupracovat, paní starostka odpověděla, že dle jejího názoru bude příklon k Brnu efektivnější. Já se však domnívám, že toto řešení je tou nejrychlejší cestou k likvidaci Nemocnice Blansko. 
Co mé na tiskové konferenci o zdravotnictví v Blansku chybělo, byla účast kohokoliv ze zdravotnictví. Jsem zvyklý z tiskovek, kupř. na Okresním úřadě, že jsou na nich přítomni nejen politikové, ale i odborníci, takže je možné poznat názory obou stran. Jak jsem z odpovědi starostky na tuto připomínku vycítil, nebyla na radnici pro takovéto složení účastníků tiskovky dostatečná vůle. Pracovníci radnice, jak mi bylo řečeno, jsou starostkou považováni za dostatečně kvalifikované. K tomu už jsem neměl žádný komentář. V předložených materiálech k privatizaci lékárny je m.j. uvedeno: "Vláda ČR rozhodla o privatizaci svým usnesením č. 94 ze dne 15.2. 1995 a současné s tím přešly na Dr. J. Navrkalovou práva a závazky s majetkem související a dále povinnost provozovat lékárnu po dobu nejméně 10 let." Je tedy otázkou, zda rozhodnutí vlády je pouze povinností, nebo i právem podnikatelky. Neboje to tak, že vláda míní a městská rada v Blansku mění? Jsem na rozpacích, co říci závěrem. Snad jen tolik: kdybych byl podnikatelem, pak na základě současnou radnicí uplatňovaných metod bych se zdaleka vyhnul jakékoliv podnikatelské závislosti na představitelích města. Je to hrozné, ale bohužel lepší řešení neznám. Ještě horší však je, když se politikové stanou zřizovatelem zařízení jakým je nemocnice, jmenují se dozorčí radou a za8nou rozhodovat o věcech, kterým nerozumí nebo prosazují zájmy, které jsou od zdravotnictví na hony vzdáleny. Pak už jde nejen o zdraví, ale i o život. -šr- 

zpět