Co nás čeká, potkalo nemine MONITOR 28.7.00 Rujbrová
monitor@monitor.bk.cz

A nyní k problému zdravotnictví na našem okrese. Zdravotníci, kteří působí v OS České lékařské komory mají zájem na zachování okresní koncepce a využívají svého práva se k současnému stavu vyjadřovat. Jak Vy se díváte na ředitelem Nemocnice Blansko Ing. I. Kozákem prosazovanou orientaci na Brno? Mám z této koncepce obavy a nepříjemný pocit. Všichni víme, že prioritou volebních programů bylo zachování blanenské nemocnice ani ne tak ve formě vlastnictví, ale zejména pokud jde o současný a budoucí rozsah poskytovaných zdravotnických služeb. V Brně je nabídka zdravotnických zařízení kompletní a převyšuje poptávku. Chápu proto snahu Brna expandovat z ekonomických důvodů do dosažitelných okolních regionů. Na druhou stranu bych se však nerada dočkala toho, že Nemocnice Blansko se stane odkladištěm dlouhodobě nemocných pro brněnské nemocnice a veškeré potřebné zákroky budou dosažitelné až ve vzdálenějším Brně. Blanenská nemocnice byla budována jako nedílná součást zdravotní sítě okresu, kde se jednoznačně počítalo se spoluprací obou regionálních nemocnic. Tak byly a jsou i vybavovány a do budoucna je spojovaly vazby i zdravotnického personálu, působícího v obou nemocnicích. A já stále ještě i přes proklamace různých blanenských představitelů vidím v pokračování této cesty jediné optimální řešení. Znamená to nesoutěžit spolu, neutrácet peníze určené pro zdravotnictví za to, kdo z nás vybuduje další nákladnou jednotku, která nebude svojí kapacitou mít schopnost být na okrese ekonomicky vytížena a spíš se soustředit na vybudování doplňkových služeb ve spolupráci obou těchto nemocnic. Tím zřejmé poukazujete na současnou snahu o zakoupení dalšího CT pracoviště pro region s pouhými 100 tisíci obyvatel. Jistě! Jde o to abychom nesoutěžili bez ekonomického propočtu o to, jak drahé a přitom kapacitně nevyužitelné přístroje a zařízení budeme mít, ale jak rychle budeme schopni poskytovat zdravotnickou pomoc obyvatelům vlastního regionu. CT pracoviště za spoustu milionů korun by bylo v Blansku za současného stavu ekonomické jen v případě, kdyby zde byla i neurochirurgie. Určitý problém zatím představují rozdílné formy provozování obou nemocnic, kdy boskovická je v nájmu soukromé společnosti a blanenská je zatím státní. Perspektiva převodu na město je však velmi reálná a vyplývá i ze zákona o majetku České republiky. Podle něj, pokud stát převede svoje vlastnictví na obec, podmiňuje výkon tohoto vlastnictví zachováním současného rozsahu užívání nejen předkupním právem, ale i omezením možnosti nájmu. Takže očekávám, že když bude město tuto nemocnici povinno samo provozovat, nebude pokračování regionální spolupráce nijak narušeno. Město bude v souladu se zákonem vlastníkem i zřizovatelem, ale bude vázáno způsobem užívání s tím, že pokud by se odchýlilo od stanovených podmínek, může být postiženo nejen tvrdou finanční sankcí, ale i zpětným převodem nemocnice na stát. -šr-

zpět