Dvě neurologie na Blanensku jsou jablkem sváru nemocnic-PRÁVO 2.8.00
monitor@monitor.bk.cz

  V boskovické nemocnici přijímali v úterý první pacienty nově otevřeného neurologického oddělení se šestadvaceti lůžky a se čtyřmi dalšími pro intenzívní péči. Právě tato moderně vybavená část soukromé nemocnice je jedním ze zdrojů určitého napětí mezi Boskovicemi a dvacet kilometrů vzdáleným Blanskem. Tam slavnostně otevírali neurologickou jednotku intenzívní péče minulý pátek, ve stejný den jako novou neurologii v Boskovicích. "Je to náhoda," prohlásil při slavnosti ředitel Nemocnice Blansko Ivan Kozák. Shodný názor potvrdil v úterý Právu také zástupce přednosty Nemocnice Boskovice primář Rudolf Mosler. Podle koncepce zdravotnictví v blanenském okrese by se měly obě nemocnice doplňovat, ale někteří odborníci míní, že nová boskovická neurologie už znamená jistý nad- standard, protože v Blansku vlastně jen rozšířili již léta existující oddělení o pět lůžek intenzívní péče. Od- borný ředitel Nemocnice Blansko Lubomír Novotný vysvětloval, že management nemocnice v Boskovi- cích porušil okresní zdravotnickou koncepci, která jasně stanovila neurologii jako jeden z nosných programů Nemocnice v Blansku. "Vycházeli jsme z toho, že v Boskovicích neurologie není, a ani se o ní neuvažovalo," prohlásil při slavnosti. 
  Boskovický zástupce přednosty Mosler i jeho kolegové obhajují novou neurologii, která doplnila mezeru v komplexních službách. Zatím však v Boskovicích nemají smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) a čekají na výběrové řízení na jaře příštího roku. VZP čeká na stanovisko Ministerstva zdravotnictví. 
  "Jsme připraveni na spolupráci s Nemocnicí Blansko, vůči tamním kolegům necítíme žádnou nevoli," odpověděl Mosler na otázku Práva. Připomněl, že z Boskovic jezdí pacienti do Blanska na dialýzu, využívají nukleární medicínu, bronchoskopii a kožní oddělení, zatímco blanenská nemocnice posílá pacienty na nový počítačový tomograf do Boskovic. "Na chirurgii máme vel- mi dobré výsledky v náhradách kyčelního a kolenního kloubu, upřesnil zástupce boskovického přednosty. 
  Mnozí zdravotníci i lidé ze státní správy a samosprávy se domnívají, že obě nemocnice by mohly více a lépe komunikovat: Příčiny horší komunikace tito lidé vidí v tom, že okresní zdravotnické zařízení bylo budováno jako jeden celek, ale rozmístěno ve dvou městech. "Žádná z těchto nemocnic není a zřejmě ne- bude nikdy komplexí;" domnívá se jeden z blanenských zastupitelů. Poslankyně a občanka Blanska Zuzka Rujbrová (KSČM) očekává lepší spolupráci po převedení blanenské nemocnice ze státu na město. -šr-

zpět