Vážený pane vydavateli, MONITOR 13.10.00
monitor@monitor.bk.cz
 
V čísle tohoto listu vydaném dne 15. září 2000 byl na tomto místě uveřejněn článek pod titulkem Nemocnice upadá a primář odchází. Informace uvedené v tomto článku je zapotřebí uvést na pravou míru a upřesnit některá zavádějící tvrzení. Nelze se vyjádřit k pocitům pacienta vyplývajícím z jeho onemocnění. Subjektivní pocit každého člověka, zda-li ten či onen lékař pomohl či nepomohl, není záležitost, která by byla vhodná k řeše- ní na stránkách tisku za přispění laických názorů. Touto odpovědí však reagujeme zejména na tvrzení, že cit.: ,...léčebný proces by měl probíhat i v dobrých sociálních podmínkách pacientů." Pokud jsou tyto sociální podmínky pacientů v článku vylíčeny, pak k nim uvádíme následující. Ke snížení počtu akutních neurologických lůžek došlo v důsledku výběrového řízení ministerstva zdravotnictví, které se konalo v roce 1998. Jde tedy o skutečnost, kterou nikdo ze stávajícího vedení nemocnice nemohl ovlivnit. Byl tak nastolen stav, kdy nemocnice Blansko má nyní 30 neurologických lůžek akutních a 30 lůžek následné péče, přičemž uvedený počet lůžek akutních je společný jak pro muže, tak pro ženy. Nutno však dodat, že uvedeným výběrovým řízením Nemocnice Blansko přišla nejen o akutní lůžka neurologická, ale i o lůžka v interní a plicní akutní péče. Přestože po výběrovém řízení ministerstvo zdravotnictví doporučovalo uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami na dobu 5 let, došlo tehdy k uzavření smluv pouze na 2 roky. Ve vztahu k napadanému neurologickému oddělení nutno říci, že teprve nyní nastává obrat k lepšímu, zejména zřízením neurologické jednotky intenzivní péče. Samozřejmě, že na stávajícím neurologickém oddělení jsou zvlášť sociální zařízení pro muže a zvlášť pro ženy. Parametry budovy odpovídají přesné době, ve kterém byla blanenská nemocnice uvedena do provozu, tj. v roce 1986. Nově vybudované oddělení intenzivní neurologické péče již samozřejmé je vybaveno ve smyslu vyhlášky č. 174/ 1994 Sb., která stanovuje obecně technické požadavky -oddělení tyto podmínky nesplňovalo, nemohlo by být ani zkolaudováno. Jestliže tedy článek tvrdí, cit.: " ...že koupelna není dostatečně vybavena pro tělesně postižené pacienty", jde o spojení dvou rozdílných věcí, a to situace na starém neurologickým úpravám hmotnosti jednotlivých porcí. Tyto jsou již několik let stejné. Naopak zakoupení nových technologických zařízení umožnilo podstatně zkvalitnit zpracování stravy pro pacienty: Nemocnice si navíc v určitých časových obdobích provádí pravidelnou anketu pacientů ohledně kvalitv. množství a pestrosti podávané stravy. Z výsledků zpracování těchto anket, které jsou samozřejmě k dispozici vyplývá, že převážná část pacientů je se stravováním v Nemocnici v Blansku spokojena. Ohledně publikovaných údajů o dluzích, které nemocnici narostly na 30 milionů korun." Tato ztráta hospodaření v uvedené výši představuje výchozí stav, za něhož stávající vedení nemocnice nastoupilo do svých funkcí. Ke dni 30.6. t.r. však Nemocnice v Blansku vykázala za účetní období I. pololetí roku 2000 zisk přes 10 milionů korun, její pohledávky za dlužníky jsou ve výši 29 milionů korun a závazky nemocnice činí 13 milionů korun. Z uvedeného je zřejmé, že hospodaření nemocnice je nyní stabilizované a ztráty vzniklé v minulých letech se postupně daří likvidovat. Skutečnost vy- rovnaného hospodaření dokládá i zvýšení mezd o 10 %, které je provedeno na základě doporučení ministra zdravotnictví. Toto zvýšení platů je provedeno ke dni 1.10.2000 s tím, že základní plat bude zvýšen o 7 % a zbývající 3 % budou přispívány pracovníkům nemocnice do penzijního připojištění. Tento krok nemocnice učinila s dodržením podmínky, že navýšení platů neovlivní negativně hospodářský výsledek zdravotního zařízení. Ivan Kozák, Nemocnice Blansko zkvalitnit zpracování stravy pro pacienty: Nemocnice si navíc v určitých časových obdobích provádí pravidelnou anketu pacientů ohledně kvality, množství a pestrosti podávané stravy. Z výsledků zpracování těchto anket, které jsou samozřejmě k dispozici vyplývá, že převážná část pacientů je se stravováním v Nemocnici v Blansku spokojena. Ohledně publikovaných údajů o dluzích, které nemocnici narostly na 30 milionů korun." Tato ztráta hospodaření v uvedené výši představuje výchozí stav, za něhož stávající vedení nemocnice nastoupilo do svých funkcí. Ke dni 30.6. t.r. však Nemocnice v Blansku vykázala za účetní období I. pololetí roku 2000 zisk přes 10 milionů korun, její pohledávky za dlužníky jsou ve výši 29 milionů korun a závazky nemocnice činí 13 milionů korun. Z uvedeného je zřejmé, že hospodaření nemocnice je nyní stabilizované a ztráty vzniklé v minulých letech se postupně daří likvidovat. Skutečnost vyrovnaného hospodaření dokládá i zvýšení mezd o 10 %, které je provedeno na základě doporučení ministra zdravotnictví. Toto zvýšení platů je provedeno ke dni 1.10.2000 s tím, že základní plat bude zvýšen o 7 % a zbývající 3 % budou přispívány pracovníkům nemocnice do penzijního připojištění. Tento krok nemocnice učinila s dodržením podmínky, že navýšení platů neovlivní negativně hospodářský výsledek zdravotního zařízení. 
Ivan Kozák, Nemocnice Blansko 

zpět