Nemusí být zlatem vše, co se třpytí MONITOR 14. 14.7.00
monitor@monitor.bk.cz

V pátek 30. června probíhaly v Blansku dvě tiskové konference. První v 11 hodin v ČKD Blansko a.s. se zúčastnili zástupci televize, rozhlasu a většiny ústředních deníků. Přestože byli pozváni i na druhou, časově navazující tiskovku ve 13 hodin v Nemocnici Blansko, nezúčastnili se jí. Je to jejich věc, ale i to o něčem svědčí. "Napiš nám o tom něco", byla jejich vyhýbavá odpověď na moje proč? A tak, ač nezván, vešel jsem s pozvánkou redakce Právo jako ne právě vítaný host do jámy lvové. 
Jak je na tiskovkách zvykem, účastníci obdrželi písemnou zprávu k programu. Z té se přítomní novináři, převážně regionálního tisku, dověděli údaje o hospodaření Nemocnice Blansko od 15. listopadu 1999, kdy nastoupilo za zvláštních okolností; podobných jako při převzetí IPB nuceným správcem, nové vedení. Po prvním přečtení jsem získal dojem, že se zrodilo něco jako Čihošóský zázrak po letech. Z údajně třiceti milióny zadlužené nemocnice se během jediného půlroku stal téměř ekonomický ráj Slušovického typu. Zpráva říká, že za prvních pět měsíců roku 2000 vykazuje nemocnice zisk ve výši 7.533.762.- Kč. Stalo se tak údajně díky nové ekonomické koncepci, spočívající na realizovaném rozdělení nemocnice na samostatná hospodářská střediska, řídící se pevně stanovenými náklady a výnosy. V návaznosti na předchozí tiskovku jsem vzpomněl, že tak nějak to začalo i v ČKD Blansko a.s. Ale zpět do nemocnice. Ta dokázala do 27. dubna dokonce zlikvidovat i svoje závazky ve výši 18 miliónů korun. Můj dotaz, zda by stejně optimisticky dopadla prověrka hospodaření od nástupu nového vedení, kdyby ji provedla nezávislá odborná firma, vyvolal podezřele nervózní a ne právě přátelskou reakci ekonomického ředitele Ondříka, kterou se mně snažil přesvědčit, že tomu asi vůbec nerozumím. Je to možné, ale zřejmě nebudu sám, kdo jeho progresivním ekonomickým metodám ještě nepřišel na kloub. Doufám ale, že se brzy někdo takový najde. Ve druhé části tiskovky byly nastíněny záměry nové koncepce Nemocnice Blansko. Jejím hlavním cílem je vybudování urgentního příjmu, jehož první etapou bude realizace dlouho očekávané chirurgické nonstop ambulance a komplexní léčby cévních mozkových příhod, jejímž prvním počinem je zřízení prvních dvou lůžek iktové jednotky u nichž se za provozu "dořešuje" personální zabezpečení a přístrojové vybavení. 
Jak z předložených zpráv a odpovědí vyplynulo, skončila spolupráce dvou historicky i návazně budovaných nemocnic okresu Blansko. Brněnské vedení blanenské nemocníce, které od počátku inklinovalo k Brnu a jiným oblastem, uzavřelo dohodu o vzájemné spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno. Jejím prvním krokem je personální zabezpečení chirurgické pohotovosti lékaři této brněnské nemocnice a brněnskými chirurgy - důchodci, se kterými na přilepšení k důchodu uzavírá ředitel Kozák dohody o pracovní činnosti za 250.- Kč na hodinu. Jak to bude prospěšné nejen pro tyto lékaře, ale i pacienty, ukáže čas. Jisté však je, že ignorace místních specifik je kamenem úrazu pro léta budovanou koncepci regionálního zdravotnictví a posílením lokálně patriotických tendencí, co zřejmě přinese řadu problémů i v prosazování ostatních potřeb regionu (je vhodné připomenout historku o třech prutech Svatoplukových, ale i varovné rčení: Rozděl a panuj) v rámci nových územně samosprávních celků. Pokud ovšem Nemocnice Blansko bude schopna odolat docela jiným zájmům a patřit ještě svému městu. -šr- 

zpět