Papír snese všechno

Hospodaření Nemocnice Blansko za období od 1.1.2000 do 1.3.2001, jak uvádí ve svém rozboru ekonomický ředitel Ing. Petr Ondřík, vykazuje ztrátu 755tis. Kč. Pokud by pokračoval trend roku 2000, byl by zisk za I. čtvrtletí 2001 ve výši cca 2,8 mil. Kč. Při ztrátě 755 tisíc Kč činí tedy skutečný propad více jak 3,5 mil. Kč. 
  Překračování plánovaných tržeb je vzhledem ke konstrukci výpočtu skutečných plateb VZP spíše nepřesným odhadem výnosů, což je běžné i jinde. Normální ale není, že je použito vyjádření, které navozuje dojem úspěchu, přestože jde o náhodu. Zarážející je skutečnost, že platby ze strany VZP zaznamenávají nárůst přes 13%, když algorytmus schválený ministerstvem zdravotnictví hovoří o 6%. To představuje rozdíl 2,3 mil. Kč v I. čtvrtletí 2001. Jiné nemocnice takový, přinejmenším nezvyklý, nárůst rozhodně na základě "výjimky" nemají. Podobně podivný je i rozbor nákladů na chemický a laboratorní materiál. Pokud bylo přeúčtováno 2 419 000 Kč ze zásob do nákladů, jak Ing. Ondřík uvádí, pak spotřeba chemického a laboratorního materiálu činí pouze 1 300 000 Kč, což představuje výhled na roční úsporu 2000000 Kč, což je dost nepravděpodobné. Rozdíly vzniklé mezi rozpočtem a skutečností vlivem nákupů pro rehabilitační oddělení a různého čerpání energií jsou další chybou rozpočtu. Rovněž úspory osobních nákladů (mezd) nemohou, jak vykazuje Ing. Ondřík, vzniknout nevyplacením plánovaného 13. platu. V letošním roce mohou být tyto prostředky zúčtovány do II. čtvrtletí. Ten předchozí 13. plat je zaúčtován do roku 2000. Pokud je tomu jinak, je to další dost závažná účetní chyba. Vykazovaná úspora tedy vznikla opět nesprávným rozpočtem. Zajímavé je, že nikdo z těch, kdo rozbor hospodaření nemocnice projednávali, se  nepozastavil nad 28 miliony Kč nárůstu celkových nákladů v rozpočtu na rok 2001. Oproti skutečnosti roku 2000 je to růst o 18,7 %. A to je více než na pováženou. 
monitor@monitor.bk.cz   
Monitor 17/01  31.8.2001                           -Šr-

                                                               zpět