Všechno se dá obejít

Vztahy mezi odběratelem a dodavatelem jsou v určených případech podmíněny výběrovým řízením. To probíhá tak, že ke každé investici se jmenuje výběrová komise, uchazeči předloží svoje nabídky, odborná komise je posoudí a rozhodne ve prospěch té, která je technicky i ekonomicky nejvýhodnější. Bylo by to správné, nemělo-li by to jeden háček. Tím je ustanovení, že rozhodnutí komise může změnit jediná osoba, kterou je obyčejně statutární představitel organizace - tedy kupř. ředitel, starosta atd. Z výběrového řízení se tak dost často stává fraška, kdy komise spoustu hodin hodnotí nabídky, po vzájemné shodě stanoví pořadí uchazečů a politik či technický laik rozhodnutí odborníků, jak je jeho právo, změní dle svého názoru či osobního zájmu. Jak to obyčejně dopadne máme v Blansku několikráte ověřeno. Takovým markantním případem bylo rozhodnutí jednoho ze starostů, který svěřil výstavbu bytového domu ve Zborovcích až třetímu v pořadí stanoveném výběrovou komisí. Miliony, které to do dnešního dne stálo však hradí město, tedy všichni jeho občané, nikoliv ten, kdo neodpovědně rozhodl. Dnes tu máme další podobné rozhodnutí. Před časem bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele počítačového tomografu (CT) pro Nemocnici Blansko. Pořadí bylo výběrovou komisí vyhodnoceno. Ředitel Ing. Ivan Kozák je však ignoroval a rozhodl ve prospěch jemu zřejmě milejšího dodavatele, kterého si patrné osobními návštěvami v SRN otestoval lépe než jmenovaná komise a zakázku za cca 20 miliónů Kč svěřil firmě Siemens. I tento postup se zřejmé nelíbil jednomu z vyhodnocených uchazečů a podal proto stížnost k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Do jeho rozhodnutí je tedy dodávka pozastavena. Dne 29.5.2001 znovu zasedala výběrová komise, která změnila své původní rozhodnutí a potvrdila návrh ředitele na firmu Siemens. I toto rozhodnutí bylo dne 19.7.2001 napadeno stížností neúspěšného účastníka výběrového řízení. Pan ředitel je však filuta, na kterého si jen tak nějaký úřad nepřijde a vydumal, že firma Siemens CT do jeho nemocnice přece jen dodá. Když ne zakoupením, tak formou pronájmu. Na ten se dle názoru pana ředitele  výběrové řízení patrně nevztahuje. Přesto, zřejmě aby měl krytá záda, protože pronájmem se CT pracoviště prodraží, požádal dne 12.7.2001 Radu města Blansko o poskytnutí předběžného souhlasu s uzavřením nájemního vztahu s firmou Siemens. Rada dne 24. července takticky souhlas nedala, pouze již uzavřenou nájemní smlouvu vzala na vědomí. I to řediteli Kozákovi stačilo k prosazení svého favorita. Smlouva byla podepsána 12.7.2001 (tedy o 12 dnů dříve, než projednána v Radě města Blansko) a již 31. srpna bude od firmy Siemens dodané CT slavnostně uvedeno v Nemocnici Blansko do provozu. Úřad na ochranu hospodářské soutěže ať si rozhodne jak chce, CT přístroj od Siemense v Blansku bude a nikdo už to nezmění. Aby to bylo jisté, montáž CT přístroje bude provedena zdarma, ale jak vyplývá ze smlouvy, případná demontáž by stála 5 000 000 Kč. A to si každý rozmyslí. Chytrost nejsou žádné čáry, skulinka se vždycky najde. Zajímavé bude, kdo rozdíl v ceně mezi prodejem a nájmem, který vznikne v případě, že rozhodnuti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, či jeho rozklad vyzní ve prospěch stěžovatele, uhradí. Bude to pan ředitel, nebo Rada města Blansko, která tuto transakci pana ředitele vzala alibisticky pouze na vědomí? Ze zkušeností lze usoudit, že ani jeden. S odpovědností se totiž dají hrát libovolně podivné šachy.   
monitor@monitor.bk.cz
Monitor 17/01  31.8.2001                                   -šr-

                                                               zpět