Vymyšlené výročí MONITOR 4.5.2001 
monitor@monitor.bk.cz

V pátek 20. dubna se konala další z početných společenských akcí ředitele Nemocnice Blansko Ing. Ivana Kozáka. Údajné se jednalo 0 okázalou oslavu těžko pochopitelného výročí "33 let Nemocnice Blansko." Podivné výročí je však ještě hůře pochopitelné proto, že před 33 lety v Blansku žádná nemocnice nebyla. 
Pouze v dubnu 1968 dostavěná budova polikliniky, do které byly soustředěny roztroušené ordinace obvodních lékařů včetně zubních ambulancí, lékárny a potřebných laboratoří. Dokonce i oddělení nukleární medicíny bylo uvedeno do provozu dne 5. dubna 1974 jako součást polikliniky, nikoliv nemocnice - viz publikace k 10. výročí založení Polikliniky Blansko vydaná v roce 1978. Teprve o několik let později byla zahájena výstavba dnešní lůžkové části a po jejím dokončení v prosinci roku 1985 byl předán do provozu objekt Nemocnice s poliklinikou v Blansku. Ve skutečnosti tedy mohla Nemocnice Blansko oslavit před čtyřmi měsíci, v prosinci loňského roku, maximálně tak 15. výročí svého vzniku. Ta patnáctka by byla dokonce jako důvod k oslavám i přijatelnější, než výročí, které snad ještě nikdo, kromě narozenin, neslavil. Ještě zajímavější jsou údaje z publikace, kterou Nemocnice Blansko vydala. Z ní se dovídáme, že dějiny blanenské nemocnice začínají roku 700 před Kristem. Pak ale nechápu tu skromnost, protože dle této verze se mohlo směle slavit 2700. výročí! Proč jen nějakých 33 let? Vždyť možná přicházíme i o zápis do knih rekordů! Od prvního výkopu až do zahájení provozu byla Nemocnice Blansko, jak je obecně známo, budována dle koncepce okresní nemocnice umístěné ve dvou městech do doby, než budou postaveny další dva pavilony (pro jejichž umístění byly vykoupeny i rodinné domy nad tehdejší poliklinikou), které by stávající nemocnici doplnily o chybějící primariáty. Bohužel, k této etapě již nedošlo a už nic nenapovídá tomu, že by realizace postupné dostavby byla uskutečnitelná. Proto je další nepravdou vydané publikace, že dokončení kompletní blanenské nemoc- nice komplikovala existence nemocnice v Boskovicích. Byl to, jako v mnoha jiných případech, důvod zcela prozaický - nedostatek finančních prostředků a následné změny v celostátní koncepci zdravotnictví po roce 1990, která se dodnes nemůže vyrovnat se systémem v minulosti vybudovaných nemocničních gigantů, jako je kupř. Fakultní nemocnice v Brně, která, aby byla využita, zasahuje svojí kapacitou i do oblastí okresních nemocnic. A to je právě to, co zkomplikovalo naději na dostavbu Nemocnice Blansko. Nepravdivá tvrzení vydané publikace jako by se opět snažila rozdmýchávat již pozapomenuté problémy ve vztazích obou měst, které byly před lety vyvolány politickými rozhodnutími a v dnešní době kupř. tím, že k oslavám, byť podivného výročí, nebyli pozváni představitelé sousední boskovické nemocnice, v níž se léčí spousta blanenských občanů, dokonce ani předseda Okresní lékařské komory a vedoucí referátu zdravotnictví OÚ Blansko. Když jsem však v závěru vydané publikace narazil na zveřejněnou sponzorskou inzerci, zjistil jsem, že se většinou není a zřejmě ani v budoucnosti nebude čemu divit. Dokonce ani překrucování historie a účelovému obelhávání veřejnosti. -Šr- 

zpět