12. 4. 1968 - otevřena nová poliklinika

12. dubna byla slavnostně otevřena nová poliklinika za přítomnosti vedoucího zdravotnického odboru KNV, ředitele KÚNZ, šéflékaře Dětské nemocnice v Brně, vedoucího tajemníka OV KSČ, vzácného hosta až ze Santiaga de Chile, paní Iny Martinez a mnoha dalších z celého Jihomoravského kraje.

V přízemí budovy jsou umístěny ordinace obvodních lékařů, interní oddělení, diabetická a revmatologická poradna, dorostové a tělovýchovné oddělení, lékárna a centrální kartotéka. V prvním poschodí je oddělení chirurgické, ortopedické, psychiatrické a neurologické. Druhé poschodí je věnováno kožnímu, očnímu, ušnímu, krčnímu a gynekologickému oddělení. Je zde také umístěn centrální rentgen a centrální laboratoř. Zubní oddělení je v poschodí třetím, ve čtvrtém jsou jednotlivé kanceláře. V samostatné přízemní budově ordinují dětští lékaři. Plicní oddělení zůstává ve staré budově, dokud pro ně nebude postaven nový pavilon.

Větší rozsah prací, než byl původně smluvně domluven způsobil, že budova nebyla předána už v září minulého roku. Byla postavena nákladem asi 12 mil. Kčs, z toho na vnitřní vybavení bylo věnováno asi 4 mil. Kčs. Projektantkou nového zdravotnického zařízení byla Ing. arch. Libuše Kopřivíková, která pracuje v brněnském atelieru Ing. Miroslava Spurného, hlavního projektanta Fakultní nemocnice v Brně. Pěkným a účelným nábytkem ji vybavili stolaři z Vysočan.

 

zpět