Cerebrovaskulární program v Nemocnici Blansko zahájen 

V pátek 16. 6. 2000 byl zahájen provoz iktové jednotky v Nemocnici Blansko. Tato jednotka zajistí zkvalitnění péče o pacienty s mozkovými příhodami v souladu se světovými trendy a na základě deklarace Evropské unie, ke které se přihlásila rovněž Česká republika.

Jedná se o první krok vytvoření komplexního pracoviště zabývajícího se touto problematikou v regionu. Od tohoto dne budou pacienti s akutní cévní mozkovou příhodou (tzv. mozkovou mrtvicí) přijímáni na specializovaná lůžka intenzivní péče vybavená odpovídající technikou. O tyto pacienty se bude starat nově vytvořený specializovaný iktový tým pod vedením primáře neurologického oddělení Doc. MUDr. Pavla Strnada, Csc., špičkového odborníka v této problematice.

Nemocnice Blansko tak naplňuje koncepci nového vedení vyhlášenou na konci loňského roku, směřující ke komplexní péči o pacienta s cévními chorobami od přijetí v akutním stavu přes úplnou diagnostiku, intenzivní léčbu na iktové jednotce, standardní neurologickou péči až k akutní lůžkové rehabilitaci. Cílem této koncepce je zpětné začlenění těchto pacientů do plnohodnotného života.

Ivan Kozák   ředitel Nemocnice Blansko

zpět