Nemocnice v "černých" číslech Týden 4.7.00
Nerad bych, aby někdo titulek chápal tak, že je Nemocnice Blansko v nějakém černém flóru ekonomické neúspěšnosti. Na- opak. "Černá" čísla znamenají výsledky dobré. Zisk za prvních pět měsíců letošního roku převyšující sedm a půl milionu korun, je ve srovnání se zadlužeností 30 milionů před nástupem současného vedení, víc než výmluvný. Plán výnosů nemocnice byl v uvedeném období plněn na 47 %, plán nákladů na 42 %. 
Jak uvedl ekonomický ředitel nemocnice Ing. Petr Ondřík na tiskové konferenci s ředitelem nemocnice, výsledek jen podporuje oprávněnost nové ekonomické koncepce nemocnice, spočívající v jejím rozdělení na malý počet samostatných nákladových středisek s pevně stanovenými plány nákladů i výnosů. Jen za první čtvrtletí roku byly dosaženy úspory v nákladech ve výši zhruba 1 036 000 Kč. 
Nejvýznamnějšími nákladovými položkami jsou mzdy a s nimi souvisejícími odvody, léčiva, prostředky zdravotnické techniky, chemický materiál, odpisy. Plnění nákladů . mezd i s nimi souvisejících odvodů, jak uvedl ekonomický ředitel, od- povídá plně vyplacení poloviny 13. platu i odměn za I. čtvrtletí. 
"Velice významným a důležitým úkolem byly likvidace závazků po lhůtě splatnosti, které v listopadu 1999 činily téměř 18 milionů. Všechny tyto závazky byly zlikvidovány k 27. dubnu letošního roku," zdůraznil Ing. Petr Ondřík. 
Ředitel nemocnice Ing. Ivan Kozák seznámil s tím, jak je naplňována koncepce budování dvou hlavních cílů, jimiž jsou "emergency", tedy urgentní příjem a cerebrovaskulární program (komplexní léčba cévních mozkových příhod). U druhého cíle již byla dána do provozu dvě lůžka , z uvažovaných pěti, iktové jednotky, na nichž bylo za 14 dnů již obslouženo devět pacientů (z toho dvě ženy) v průměrném věku 59,1 roků. (V loňském roce byl průměr pacientů s mozkovou příhodou 1,9 na den, což je jistě další z pádných důvodů k nutnosti vybudování potřebného centra). První cíl, tedy "emergenci" zahajuje cestu k cíli realizací nepřetržitě pracující chirurgické ambulance, jejíž otevření se předpokládá k 1. srpnu. V této době probíhají nutné stavební práce a vybavování ordinací potřebnými přístroji. 
"Nemocnice Blansko," uvádí její ředitel, "s výhledem na nové krajské uspořádání, ve snaze zabezpečit obyvatelům blanenského regionu vysokou úroveň poskytované zdravotní péče, uzavřela dohodu s Fakultní nemocnicí v Brně o vzájemné spolupráci. Prvním krokem je zabezpečení chirurgické pohotovosti lékaři z chirurgické kliniky uvedené nemocnice. Součástí spolupráce bude dále zajištění odborné pomoci a odborného růstu zdravotnických pracovníků naší nemocnice," dodal. -ar- 

zpět