Lékařská komora i primáři i boskovické nemocnice chtějí zachovat kontinuitu zdravotnictví v okrese -R. noviny 18.7.00
Boskovice(šeb,am)-Primáři boskovické nemocnice i členové představenstva okresního sdružení České lékařské komory odmítají obvinění ze strany vedení blanenské nemocnice, podle kterého v okrese přestala fungovat spolupráce mezi oběma nemocničními zařízeními. Zdůraznili to ve svých prohlášeních, která vydali minutý týden a kterými reagovali na informace z poslední tiskové konference v blanenské nemocnici. 
"Spolupráce mezi nemocnicí v Blansku a nemocnicí v Boskovicích nebyla nikdy z na čí strany narušena. Ve své práci každodenně této spolupráce i v současné době využíváme, " uvádí sbor primářů Nemocnice Boskovice zastoupený přednostou nemocnice Janem Krejstou. prohlášení o nefunkční spolupráci ze strany Blanska považují za hrubé zavádějící a nepravdivá, která navíc narušuji dlouhá léta budovanou odbornou,spolupráci a provozní návaznost obou nemocnic. Boskovičtí se podivují nad dohodou mezi blanenskou nemocnici a fakultní nemocnicí v Brně-Bohunicích, která má zpočátku vést k zajištění chirurgické ambulance a další odborné výpomoci. Podle slov ředitele blanenské nemocnice Ivana Kozáka byla dosavadní spolupráce s nemocnicí v Boskovicích nefunkční zejména ze strategického hlediska. "Vedení boskovické nemocnice nepodpořilo ani jeden z bodů koncepce naší nemocnice," řekl Kozák. "Proto jsme se logicky obrátili na fakultní nemocnici v Brně. Tato spolupráce bude pro nemocnici i občany Blanska výhodnější," dodal. Prvním z dojednaných kroků spolupráce je zajištění nepřetržité chirurgické ambulance chirurgy z Brna. Chirurgická pohotovost je dlouhodobým nedostatkem blanenské nemocnice a je také podle vedení nemocnice jedním z předpokladů pro zřízení urgentního příjmu y Blansku. "O zajištění chirurgické pohotovosti jsme boskovickou nemocnici již dříve žádali. Byli jsme však jasné odmítnuti s tím, že zcela dostačující je pohotovost v Boskovicích," uvedl odborný ředitel blanenské nemocnice Lubomír Novotný. "Oficiální ani neoficiální požadavek na zřízení chirurgické pohotovosti ze strany ředitele nemocnice Blansko však nikdy nebyl vznesen" prohlásil přednosta boskovické nemocnice a primář chirurgického oddělení Jan Krejsta. 
Okresní sdružení České lékařské komory upozornilo i na to, že orientace Blanska na Brno bude zbytečné odčerpávat finanční prostředky okresnímu zdravotnictví a povede i ke snížení odbornosti lékařů. "Čím méně zákroků lékař vykoná, tím méně je erudovaný," vysvětlil předseda komory a zároveň primář boskovické nemocnice Jan Machač. členové představenstva komory jsou také znepokojeni proklamovaným zprovozněním samostatné iktové jednotky v Nemocnici Blansko, která jimi nebyla podle zákona personálně ani technicky schválena. "Chápu, že blanenská nemocnice se musí v něčem profilovat. Iktová jednotka však musí splňovat základní parametry jako například návaznost na CT a anesteziologické a resuscitační oddělení, eventuálně na cévní chirurgii, " říká Machač. Sám je však společně s komorou odhodlán vztahy mezi nemocnicemi narovnat. "Navrhujeme například pořádání celookresních seminářů pro lékaře obou nemocnic, lékaře vyzýváme k uvážlivé spolupráci a efektivnímu využívání stávajících zdravotnických zařízení v okrese," uvedl s tím, že by uvítal, aby problematiku zdravotnictví v okrese lékaři řešili především mezi sebou. 

zpět