Dne 6. dubna 2000 projednalo představenstvo OS ČLK Blansko:
Okresního sdružení České lékařské komory Blansko dotazy Mgr.Ivy Šebkové 
se závěrem : 


Představenstvo OS ČLK Blansko odmítá mediální kampaň , která by vedla ke zhoršení vztahů mezi lékaři Nemocnice Blansko a Nemocnice Boskovice. 
OS ČLK Blansko neshledává v současné době zhoršení zdravotní péče v okrese Blansko . 
Situace zdravotnických zařízení je dána výsledky výběrových řízení, které jsou od roku 1997 realizovány po celé ČR. 
OS ČLK zdůrazňuje potřebu lůžkových kapacit obou nemocnic, které vyplynuly z výběrových řízení. 
K plánování rozvoje jednotlivých medicínských oborů a rozmístění lékařských přístrojů nemá ČLK kompetenci se vyjadřovat. 
Ačkoli je Okresní sdružení ČLK garantem odborné péče , nebyla dosud vyzvána k jednání o dalším směrování zdravotní péče v regionu. Je plně připravena se těchto jednání zúčastnit. 
V Boskovicích, dne 6. dubna 2000 
prim.MUDr. Jan Machač předseda Okresního sdružení ČLK Blansko 

zpět