Rychlá informace nad zlato -bl. listy 1.12.2000
 

Již v roce 1994 došlo v Nemocnici Blansko k rozhodnutí vybudovat komplexní informační systém, který rozšiřoval dosud užívaný software. Vedle takto zpracovávané účetní a personální agendy, pokryl oblast tvorby á vedení zdravotní dokumentace, včetně tvorby dokladů provedených výkonů a jejich vykazování zdravotním pojišťovnám. V roce 1996 byl k existujícímu systému připojen nový informační modul biochemické laboratoře, který umožňoval výsledky lékařských vyšetření přenášet přímo do databáze a okamžitý přístup ze všech odborných pracovišť. Dnes i laici vědí, že rychlý přenos informací šetří čas i peníze, a v případě nemocnice může včasná informace zachránit i život. Protože i v instituci, jakou je nemocnice, musí být uplatňovány stále nové profesionální přístupy k řízení, není možné opomíjet důležitost a nezbytnost dynamické modernizace informační technologie. Současný managament nemocnice už v závěru roku 1999 navázal spolupráci s firmou PIKE ELECTRONIC, spol. s r.o., jejíž pracovníci jsou tvůrci specializovaného nadstavbového manažerského systému. Tento softwarový produkt využívají řídící pracovníci nemocnice k operativní analýze požadovaných dat. Data vyjádřená v přehledných grafech Lze modulovat dle různých pohledů na řešený problém a rychle dospět k optimálnímu řešení. Jé to tedy nejen další krok ve využití dat existujících v nemocničním informačním systému. ale i naprosto nový přístup k řízení Nemocnice Blansko. Když byla instalace nadstavbového manažerského systému v polovině roku 2000 dokončena, rozhodlo se vedení blanenské nemocnice uspořádat ve spolupráci s firmou PIKE ELECTRONIC, s.r:o. prezentaci systému pro zdravotnická zařízení tohoto typu, uvažujících o nových investicích do informačních technologií. Semináře se zúčastnilo. 15 nemocnic z celé České republiky. Teoretická i praktická část semináře měla u zúčastněných mimořádný úspěch. Podle našich informací všechny projevily o manažerský systém zájem a připravují tuto investici realizovat. Snad se o to zasloužili nejen členové vedení, ale i lékaři a sestry Nemocnice Blansko, kteří měli možnost se s účastníky semináře podělit o svoje zkušenosti. Blanenská nemocnice tak předstihla modernizací informačního systému i Ministerstvo zdravotnictví ČR, kde se jeho instalace teprve chystá. 

zpět