Spolupráce mezi nemocnicemi v okrese nefunguje, Blanenští se orientují na Brno 
Blansko
(am) - Celookresní koncepce zdravotnictví, podle níž se mají dvě nemocniční zařízení v Blansku a Boskovicích svými obory vzájemné doplňovat, končí. Rozhodla o tom dohoda o spolupráci s brněnskou Fakultní nemocnicí, kterou uzavřela nemocnice v Blansku. Tamní nemocnice se tak odvrací od boskovické s odůvodněním, že spolupráce s fakultní nemocnicí bude pro obyvatele jižní části okresu výhodnější. Potvrdil to ředitel blanenské nemocnice Ivan Kozák. "Naše nemocnice bude vždy ráda spolupracovat s jinými ústavy. Zejména tam, kde spolupráce bude uspokojivá pro obě strany. Spolupráce s Boskovicemi však nefungovala. Zcela logicky jsme se tedy obrátili na brněnskou fakultní nemocnici," řekl Kozák s tím, že nemocnice tak reaguje i na chystané nové krajské uspořádání. Prvním krokem nové spolupráce je zabezpečení chirurgické pohotovosti lékaři z chirurgické kliniky Fakultní nemocnice. Od začátku srpna zahájí v Blansku nepřetržitou službu chirurgická ambulance se špičkovými odborníky. V rámci této spolupráce bude zajištěna i odborná pomoc a odborný růst zdravotníků v blanenské nemocnici. "Zájem o tuto spolupráci je i ze strany místních lékařů, pro které je motivací k činnosti," řekl odborný ředitel nemocnice Lubomír Novotný. "Zahájení provozu chirurgické pohotovosti doplněné ještě o nově vznikající iktovou jednotku k léčbě mozkových příhod je přímo v souladu se současnými světovými trendy směřujícími k akutní ambulantní medicíně a vytlačujícími dlouhodobou hospitalizaci pacienta," doplnil Novotný. Nemocnice se takto tedy podle něj posouvá minimálně o deset let kupředu a zároveň se zvyšuje i její prestiž vůči okolním nemocnicím. 
Od poloviny června jsou pacientům s cévními mozkovými příhodami k dispozici dvě lůžka intenzivní péče na speciální iktové jednotce. Jedná se o první krok vytvoření komplexního pracoviště zabývajícího se touto problematikou v regionu. Nemocnici však dosud chybí počítačový tomograf, který je k provozu iktového centra nezbytný. Na schválení jeho koupě zástupci ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven v Blansku čekají již půl roku. Podle ředitele Kozáka je to však již otázka nejbližších dnů. 
Zahájením provozu iktové jednotky a nepřetržité chirurgické ambulance nemocnice plní novou koncepci. Tyto dva kroky jsou předstupněm k zprovoznění urgentního přijmu. 

zpět