NB Blansko informuje:
Nemocnice Blansko Dne 31. 1. 2001 ve 12.00 hodin bylo slavnostně otevřeno nové lůžkové rehabilitační oddělení v Nemocnici Blansko. Tímto krokem byla dovršena další etapa k realizaci specializovaného pracoviště pro CMP a tím posílení Nemocnice Blansko v začlenění do struktury poskytované akutní péče v brněnském kraji. Nové rehabilitační lůžkové oddělení vzniklo celkovou rekonstrukcí stávajících prostorů lůžkovém objektu Nemocnice Blansko ve II, N.P., kde původně byly umístěny odborné ambulance lékařů a tyto byly přemístěny do nově zrekonstruovaných prostor ve III. N.P. vedle chirurgické ambulance. V tomto podlaží se zároveň nachází také lůžkové oddělení neurologické a plicní. Součástí této stavby byla i rekonstrukce celého vestibulu před těmito odděleními, včetně výměny vstupních dveří na oddělení. Do tohoto nově zrekonstruovaného vestibulu se po dohodě s blanenským farářem Jiřím Kaňou vrátí konání pravidelných sobotních bohoslužeb, které v současné době probíhají ve vestibulu IV. N.P. Nemocnice Blansko. Nové rehabilitační lůžkové oddělení zahrnuje 10 třílůžkových pokojů se standardní péčí, léčebně vyšetřovací komplex obsahující vyšetřovnu lékařů, tělocvičnu vybavenou k provádění léčebné tělesné výchovy a též pro mechanoterapii, dále 2 boxy pro individuální léčebnou tělesnou výchovu, místnost pro ergoterapii, zaměřenou na výcvik jemné motoriky, léčebný výcvik k soběstačnosti a nácviku všedních činností. Samozřejmostí nově otevřeného oddělení je i jeho bezbariérové řešení. Je zde vybudováno kompletní nové sociální zařízení pro pacienty i personál s tím, že některé jsou upraveny jako bezbariérové. Nové dorozumívací zařízení mezi pacienty a' sestrami umožňuje poslech rozhlasu a po osazení centrální nové digitální ústředny v NB bude umožňovat i přepojování hovorů pro pacienty přímo k jejich lůžku. Na oddělení je také vybudován nový televizní okruh, který pacientům umožní sledovat televizi přímo na pokojích. Přes tento rozvod je možno promítat pacientům i odborné videokazety. Hlavní činností oddělení je naplňovat koncepci ucelené rehabilitace, tedy kromě klasické léčebné rehabilitace i provádění rehabilitačního ošetřovatelství, ergoterapie, nácvik všedních činností, výcvik k soběstačnosti, vybavení pacientů kompenzačními pomůckami a výcvik v jejich používání, též zprostředkování informačního servisu pro handicapované. Tyto terapeutické postupy budou vycházet ze zhodnocení zbytkového funkčního potenciálu zdravotně postižených, který je rovněž nedílnou součástí ucelené rehabilitace. V návaznosti na lůžkové rehabilitační oddělení bude fungovat i ambulantní složka rehabilitačního oddělení, v současné době umístěná v suterénu polikliniky, kterou čeká rovněž celková rekonstrukce, především výstavba vodoléčby, posilovny a boxů pro individuální léčebnou tělesnou výchovu. Vznikne tak kompaktní celek pro poskytování komplexní rehabilitační péče v jedné budově za stálé přítomnosti lékaře a v dosahu intenzivní péče v případě nečekaných akutních příhod během aplikace procedur. 

Prim. MUDr. Lubomír Novotný, odborný ředitel pro LPP Nemocnice Blansko 
Ing. Jindřich Dvořák, vedoucí provozního a technického útvaru 
Zpravodaj plus 2/2001

zpět