Tlustý Blanensku optimismus nedodal

BLANSKO - Nevídaný zájem projevují poslední dobou o okres i Blansko samotné poslanci Parlamentu ČR. Minulý čtvrtek navštívil blanenský okres předseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny a současně i poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý. Na závěr své návštěvy se sešel na starostou Blanska Ing. M. Kalou svolané tiskové konferenci s novináři. Haló noviny se zejména zajímaly, zda se uvažuje s investiční podporou i pro zdejší nemocnici, která je na rozdíl od soukromé boskovické nemocnice doposud státním zařízením.
  »Co bylo slibováno v souvislosti s převodem Nemocnice Blansko na město, je velmi nejasné a to v souvislosti s novým krajským uspořádáním. A také zejména proto, že dodnes neexistuje na ministerstvu zdravotnictví koncepční materiál s názvem "Základní síť nemocničních zařízení v České republice". Proto není, jak poukazujete, jasné, mají-li se nemocnice stát majetkem krajů nebo státu a současné městské nemocnice jsou na tom dnes ekonomicky podstatně hůře, než ty ostatní,« řekl Tlustý.
  Zajímavá debata se rozvinula i kolem kontroverzního sčítání lidu, domů a bytů, které hýbe pro své zvláštnosti celou republikou. Poslanec Tlustý k tomu řekl: »Při projednávání ve sněmovně jsem navrhoval vypuštění řady otázek a také, aby horní část dotazníku, kde je uvedeno jméno a rodné číslo, byla děrována tak, aby při předávání mohla být oddělena a ponechána občanovi. Podle mého názoru se lidé obávají důvodně, že uvedené údaje mohou být kupř. při zpracovávání soukromou firmou zneužity. Je škoda, že tak užitečná akce, která bude stát asi 4,5 miliardy korun, byla zadavatelem natolik znevážena, že způsobuje problémy a vyvolává nedůvěru.«
  Hovořilo se i o stále horším stavu silnic. Dle poslance Tlustého doplácejí silnice na často neúměrné investice do jiných odvětví, takže se převážně udržují jen silnice první třídy (a taková Blanskem, jako jediným okresním městem v republice, nevede) a dálnice. Silnice druhé a třetí třídy již nyní nebude udržovat stát, ale nově vzniklé kraje.
22. února 2001, JIŘÍ ŠRÁMEK

zpět