Kristova léta  www.dvojenoviny.cz 

Blansko (dor) - Kristova léta oslavila blanenská nemocnice v letošním roce, přesně 12. dubna. Samozřejmě, že v roce 1968 nevznikla v podobě té jak ji známe dnes, ale byla otevřena budova polikliniky na ulici Sadové v Blansku. Dalších sedmnáct let trvalo než byla otevřena i lůžková část. V roce 1985 byl otevřen nemocniční objekt, měl 205 lůžek a interní, neurologické, plicní a kožní oddělení, bylo zde dokonce i první lůžkové oddělení nukleární medicíny v Jihomoravském kraji.V současné době můžeme říci, že blanenská nemocnice je ve stadiu svého rozpuku. Do jejího čela se dostal člověk pro věc zapálený, je jím ředitel nemocnice Ivan Kozák. Díky němu měli všichni občané možnost se minulý týden zúčastnit veřejné besedy v prostorách Nemocnice Blansko. Na besedě byli přítomni: tiskový mluvčí Ministerstva zdravotnictví Ota Černý, starosta města Blanska Ing. Miloslav Kala, zdravotní radová OkÚ Blansko MUDr. Královcová, ředitelka zdravotnické záchranné služby MUDr. Ilona Rybářová, ředitel VZP v Blansku Ing. Kosek a další přestavitelé blanenské nemocnice. Osazenstvo bylo připraveno čelit veškerým dotazům ze stran občanů, novinářů i personálu. Úvodní slovo měl starosta města Blanska, který mimo jiné řekl: "Při sestavování rozpočtu na rok 2001 stálo vedení města před problémem "Rychlá záchranná služba a její rekonstrukce. Dnes můžeme říci, že byly uvolněny finanční prostředky a bude vybudována nová telefonní ústředna a tato rekonstrukce bude provedena." Celou besedu vedl mluvčí Ministerstva zdravotnictví Ota Černý. Je překvapující, že publikum bylo převážně v důchodovém věku. Copak jiné generace nemají pocit, že tyto služby potřebují?

V každém případě je možné tento krok zhodnotit jedině kladně, je vidět, že vedení nemocnice má opravdu zájem sloužit občanům. Na druhé straně je i na občanech jak zareagují na nataženou pomocnou ruku.

zpět