Vitamín C může také škodit

WASHINGTON - Vitamin C, jedna z nejznámějších látek, jež se osvědčily v boji proti mnoha nemocem, má i svou odvrácenou stranu: napadá sice v buňkách určité chemické substance (radikály), které mohou poškodit genetické dědičné informace, zároveň ale podporuje reakce, jež samy mohou genový materiál zničit. To by mohlo vysvětlovat, proč byl vitamin C v boji s rakovinou dosud méně účinný, než se zprvu doufalo. Informují o tom vědci v posledním čísle amerického odborného časopisu Science. Výsledky zveřejněného výzkumu však podle vědců neznamenají, že by vitamin C sám byl příčinou rakoviny, a v žádném případě nezpochybňují jeho významnou pozitivní roli ve zdravé výživě. Tzv. volné radikály obsažené v některých potravinách poškozují genetický materiál nejen přímo, ale také přes různé řetězové reakce, uvádí studie pořízená týmem Iana Blaira z Centra pro rakovinu a farmakologii Pensylvánské univerzity ve Filadelfii.
Zdroj: Právo
Datum vydání: 15.6.2001
Autor: (DPA, hor)
Rubrika: Ze zahraničí 


 
Vitamin C a periferní arteriální choroby

(20/04/2001) "Sérové koncentrace vitaminu C jsou u pacientů s periferní arteriální chorobou signifikantně nižší", uvedlo dubnové číslo časopisu Circulation. 
"Zjistili jsme, že koncentrace vitaminu C byly u pacientů s periferními arteriálními chorobami téměř dvakrát tak nižší v porovnání se zdravými jedinci", tvrdí profesor Michael Langlois z Ghenské universitní nemocnice v Belgii. Ten byl vedoucím studie zaměřené na zjišťování hladin C vitaminu u jednotlivých onemocnění. 
Vědci porovnali výsledky u vzorku 85 pacientů trpících periferní arteriální chorobou se skupinou 106 nemocných s arteriální hypertenzí a 113 zdravými subjekty. Nutritivní příjem vitaminu C a kuřácký status byli podobné ve všech skupinách. Přesto - nalezené hodnoty u první skupiny byly 27,8 u druhé 49,6 a u zdravých 51,7 mikromol na litr. 
Navíc čtrnáct procent pacientů s periferní arteriální chorobou mělo subklinické příznaky deficience C vitaminu, zatímco u kontrolních skupin nebyla nalezena. Hladiny C-reaktivního proteinu negativně korelovaly s hladinou L-askorbové kyseliny. 
"Na základě těchto závěrů však zatím nemůžeme tvrdit, že příjem většího množství vitaminu C je prevencí vzniku periferní arteriální choroby nebo aterosklerózy", dodává profesor Langlois, který právě připravuje zpětnou studii efektu zvýšeného příjmu vitaminu C na tato onemocnění. 
(vam) 

zpět