Občasníček NB - informace vedení nemocnice
Novoroční 2001 (3.1.01)


1. Ze života Nemocnice Blansko..... 
Věc: Stížnost Podávám si tímto stížnost na NB. Jedná se o to, že nám zemřela v nemocnici maminka. Když jsme se dostavili do nemocnice za zřízencem a předávali jsme mu oblečení pro zemřelou, poslal nás vyřídit si pohřeb k pohřebnímu ústavu. O další pohřební službě se nezmínil. Vzhledem k tomu, že jsme se službami pohřebního ústavu vůbec nebyli spokojeni, žádáme aby jste sjednali nápravu. Jedná se o to, že pohřební služba nám zhotovila smuteční oznámení s hrubými chybami. Dále naše maminka byla nedostatečně upravena, nebyla oholena, jak jsme žádali v nemocnici, neměla upravené šaty ani punčochy. Největším nedostatkem celého pohřbu byl špatně vykopaný hrob. Jednak neměl předepsanou hloubku, a co bylo na celém pohřbu nejhorší, délka a šířka výkopu nebyla dostatečná pro spuštění rakve. Rakev se zachytila o okraj výkopu, což pracovníci pohřební služby komentovali sprostými slovy. Dále jsme si objednali služby fotografa, který se však nedostavil. Pohřební služba si také účtovala ujeté kilometry, které neodpovídají skutečným vzdálenostem. 
Věc: Odvolání stížnosti Vážený pane řediteli, tímto odvolávám stížnost, kde jsem napadla Vašeho zaměstnance a pohřební službu. Oblečení zemřelé, které bylo předáno zřízenci, bylo větší velikosti jež neodpovídala velikosti zemřelé, tudíž působilo neupraveným dojmem, což nebyla chyba zřízence. Tímto vyvracím také svou stížnost na špatně vykopaný hrob. Hrob odpovídal stanoveným předpisům, měl předepsanou hloubku, délka i šířka byla dostatečná pro spuštění rakve. Dále odvolávám své obvinění na pracovníky pohřební služby, které jsem neoprávněně napadla, že komentovali spuštění rakve sprostými slovy. Toto napadení bylo neoprávněné. Také omlouvám svou stížnost ohledně služby fotografa jež nebyla vůbec sjednána, tudíž se žádný fotograf nemohl dostavit. Ujeté kilometry, které byly naúčtované odpovídají skutečným vzdálenostem. Svou první stížnost, kterou tímto dopisem omlouvám, jsem podala za účelem snížení ceny pohřbu, což je nemožné, protože provedené služby pohřebního ústavu byly provedeny řádně a bez přestupků. 

zpět