Občasníček NB - informace vedení nemocnice  č. 6/2001 (27.9.01)

l. Informace provozního a technického útvaru
Došlo k přečíslování telefonní klapky u hlavní sestry z klapkyl04 na 103 a u přednosty ONM z klapky 340 na 240.

Množí se stížnosti z lékáren v okolí a od pacientů, že lékaři nemají na razítku změněny klapky telefonních přístrojů z důvodu přečíslování telefonní ústředny z 18. 6. 2001- týká se soukromých lékařů.

Od 1. 10. 2001 začne fungovat systém sledování soukromých telefonních hovorů přes přiděleny PIN, který -každý zaměstnanec obdrží od pí. Kouřilové v kanceláři provozního útvaru.

Pokyny pro soukromé volání: V týdnu od 24. - 29. září  budou pracovníky Českého Telecomu a.s. vyměněny telefonní přístroje na odděleních za nové, postup volání:  *72* PIN kód # 66 volané číslo
Tyto soukromé hovory budou odečítány přímo z platu podle osobních čísel zaměstnance, pokud zaměstnanec bude mít připomínky, detailní výpisy na požádání obdrží na provozním útvaru Nemocnice Blansko. Jinak se detailní výpisy nebudou tisknout, pouze celkové náklady na jednotlivá střediska.
Ing. Jindřich Dvořák vedoucí provozního útvaru

 

Schéma postupu při zjištění požáru, výbuchu, havárie, nehodě, poplašné zprávě

Každý kdo zpozoruje požár nebo získal informaci o výbuchu, havárii, nehodě, poplašné zprávě je povinen okamžitě provést následující telefonické oznámení na:

-operační středisko ZZS na tel. 800, 801, 888
     -HZS Blansko, tel. 150
     -obsluhu kotelny nemocnice, tel. 130, mobil 0602-727548
     -správce Ing. Dvořáka, telefon 120, mob. 0602/531822, ředitele Kozáka,
      telefon 100, mob. 0602/730 637, (zástupce ředitele - Ing. Ondříka, telefon
      110, mobil 0602/717 817), odborného ředitele prim. MUDr. Novotného,
      telefon 102, 260, mob. 0602/537124

-ředitele Kozáka, telefon 100, mob. 0602/730 637, (zástupce ředitele -
 Ing.
 Ondříka, telefon 110, mobil 0602/717 817)
     -správce Ing. Dvořáka, telefon 120, mob. 0602/531822, zástupce ředitele –
    
 Ing. Ondříka, telefon 110, mobil 0602/717 817, ředitele Kozáka, telefon
    
 100, mob. 0602/730 637

-odborného ředitele prim. MUDr. Novotného, telefon 102, 260, mob.
  0602/537124,

-krizový štáb dle vzniklé situace

-tisková zpráva NB z 14.9.2001

zpět