Občasníček NB - informace vedení nemocnice 
č. 9/2000 

l. Zájezd - Vídeň - Prater 
V sobotu, 23. 9. 2000 se uskuteční zájezd pro zaměstnance a jejich děti do zábavného parku Prater ve Vídni. 
Odjezd od NB v 8.00 hod., předpokládaný příjezd do Vídně mezi 10.00 - 10.30, do 15.00 hod. volno, potom bude následovat návštěva centra a kolem 17.00 hod. odjezd do sklípku U Vrbů - Hustopeče u Brna - možnost večeře, návrat do Blanska kolem 24.00 hod. 
Cena: 200,- Kč (doprava + pojištění) 
Přihlásit se můžete do 18. 9. 2000 na sekretariátu ŘN. 

2. Zeptejte se ředitelů.... 
Vedení Nemocnice Blansko se rozhodlo uspořádat pravidelné semináře (4x ročně), na kterých Vám na Vaše dotazy budou připraveni odpovídat ředitel NB Ivan Kozák, ekonomický ředitel NB Ing. Petr Ondřík a odborný ředitel prim. MUDr. Lubomír Novotný. 
První seminář se bude konat 6. 9. 2000 ve 14.00 hod. v jídelně NB. 

3. Informace o personální změně 
Od l. 9. 2000 dochází ke změně na místě přednosty oddělení neurologie. Odchází Doc. MUDr. Pavel Strnad, CSc. a do doby, než bude znám výsledek VŘ, byla vedením neurologického oddělení pověřena MUDr. Kateřina Ningerová. 

4. Chirurgická ambulance 
NB oznamuje, že od 1. 9. 2000 bude ve 3. podlaží nemocnice zahájena činnost chirurgické ambulance s nepřetržitým provozem. Ve službách na této ambulanci se bude střídat 12 zkušených chirurgů z FN Brno pod vedením prof. J. Vomely, který osobně zahájí první ordinační den. Tento erudovaný chirurgický tým zajistí zvýšení chirurgické péče v blanenském regionu. 

zpět