INFORMACE

Informace pro pacienty
co potřebujete při přijetí do nemocnice
jak si vybrat nejlepší nemocnici
odpovědnost za odložené věci
doprava pacienta k ošetření
odmítnutí pacienta
některé psychosociální aspekty pacienta s větším úrazem
porovnání zdravotních pojišťoven 
kde a s jakým papírem žádat úřady o pomoc
lékárničky
stránka pro seniory

životní styl a obezita
boj se zhoubným onemocněním
drogy
jak při autonehodě
potíže s hemoroidy
SKALKA - nejbližší lázně
jakou vodu pijeme
TULARÉMIE
C vitamín
Informace pro cizince - format .rtf
Informace pro lékaře
Dohodovací řízení
Rámcová smlouva
Honorování práce pro státní orgány
Obsah preventivních prohlídek
Odmítnutí pacienta
Zástup v AZZ
Historie medicíny
Do boje proti nemocenským pokladnám
Galerie osobností medicíny
Hippokratova přísaha
Lékařství má kořeny v léčitelství
Český chirurg ošetřoval královnu matku
O první pomoci
První pomoc
Nová doporučení pro poskytování první pomoci
Jak se připravíme na akce s masovým shromážděním osob?
Které příhody vyžadují v létě nejčastěji první pomoc ?
První lékařská pomoc - co nového víme o tonutí?
Jak poskytnout první pomoc v Praze v září?
Práva a povinnosti pacienta, povinnosti pojištěnce
Lidská práva a biomedicína
Práva pacienta (vzorový text Amerického svazu občanských svobod)
Práva pacientů (česká verze)
Charta práv dětí v nemocnici
Deklarace práv duševně postižených lidí
Charta práv tělesně postižených osob
Deklarace práv nadaných dětí v systému vzdělávání
Lidská práva ve vztahu k ústavní péči
Evropská charta pacientů postižených demencí a těch, kteří o ně pečují
Charta práv a svobod starších občanů, kteří potřebují péči a pomoc druhé ...
Ochrana lidských práv a důstojnosti smrtelně nemocných a umírajících
Diagnóza je pro šéfy tabu
Povinnosti pacienta
Ostatní informace
Statistika z matriky 2001
                                                       zpět